• 34093829
  • 34093830
  • 34093832
  • 34093833

Spa ngoài trời (dành cho phụ nữ)

Spa ngoài trời này chỉ dành cho phụ nữ và kích thước của nó đến sau spa chính ngoài trời.

Bạn có thể nhìn vào tầm nhìn toàn cảnh của dãy núi vào thời điểm bạn bước vào suối nước nóng từ lối vào.